تقویم آموزشی
25 خرداد 1393 | پایان کلاسهای آموزشی
01 تير 1393 | شروع امتحانات
22 تير 1393 | پایان امتحانات

+لیست کامل
سخن روز
تقویم مناسبت ها
  • اخبار
  • اطلاعیه ها
  • ریاست
  • امور مالی
  • پژوهش و فناوری
  • آموزش
  • دانشجویی
  • فرهنگ اسلامی