تقویم آموزشی
11 دي 1393 | پایان کلاسهای آموزشی
15 دي 1393 | شروع امتحانات
01 بهمن 1393 | پایان امتحانات

+لیست کامل
سخن روز
تقویم مناسبت ها
  • اخبار
  • اطلاعیه ها
  • ریاست
  • امور مالی
  • پژوهش و فناوری
  • آموزش
  • دانشجویی
  • فرهنگ اسلامی